Aktualności - 2018-03-21 14:26:45

Szanowny Pacjencie

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach kwietnia mogą występować utrudnienia w terminowym dostępie do personelu medycznego spowodowane wdrożeniem nowego elektronicznego systemu obsługi pacjenta.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy

Aktualności - 2017-10-24 11:04:08
Szczepieniach ochronnych przeciwko grypie

Aktualności - 2017-09-07 11:09:58
Uruchomienie platformy e-zdrowia i podsystemu teleradiologicznego dla mieszkańców gminy Brusy oraz informatyzacja procesów gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony zdrowia działających na terenie gminy BrusySzanowni Państwo,

W związku z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia ofert.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DOKUMENTACJA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

INFORMACJA O OFERTACH

PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PRÓBKI

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Aktualności - 2017-06-14 14:47:25
Komunikat w sprawie lekarza dentysty

Informujemy, iż w dniach 14.06.2017 - 22.06.2017 r. z powodu choroby lekarza dentysty poradnia stomatologiczna w Leśnie będzie nieczynna. Pacjenci w przypadkach naglych mogą zgłaszać się do lekarza dentysty Sławomiora Mikutowicza w Brusach przy ul Dorcowej 24.

Aktualności - 2017-05-10 18:01:45
Rejestracja internetowa

Aktualności - 2017-03-22 07:39:00
Zapytanie ofertowe

Aktualności - 2017-01-12 11:55:17
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro oraz 50 000 PLN

 

 Zamówienie pn.: „Modyfikacja dotychczas używanego oprogramowania (wdrożenie modułu importu i migracji danych)” dla projektu Uruchomienie platformy e-zdrowia dla mieszkańców gminy Brusy oraz informatyzacja procesów gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony zdrowia działających na terenie gminy Brusy w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Aktualności - 2016-08-18 14:21:08
Projetk edukacyjno- zdrowotny "WYPRZEDŹ CUKKRZYCĘ"- 2016

Wyprzedź Cukrzycę

Aktualności - 2016-08-16 11:26:18
Program szczepiń ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia

Grypa to ostra choroba zakaźna, która może prowadzić do poważnych powikłań,
a nawet zagrozić życiu,zwłaszcza w przypadku osób z grupy ryzyka. Zalicza sie do nich osoby starsze.

Dlatego zapraszamy osoby powyżej 65 roku życia do wzięcia udziału
w profilaktycznym programie szczepień ochronnych przeciw grypie.
Bezpłatnym szczepieniom zostanie poddanych około 100 osób.

Chętni proszeni są o zapisywanie się w Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy
w Brusach ul. Dworcowa 24
tel. 52 33 55 999, 880 798 377
od 01.09.-30.09.2016 r.

Szczepienia obędą się od 03.10. - 30.11.2016 r. w godz. 10.00 - 18.00


 Finansowanie w ramach Programu promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016

Aktualności - 2016-08-01 10:12:00
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - opracowanie studium wykonalności dla projektu "Platforma e-usług Przychodni Rodzinnej w Brusach"

Zapytanie ofertowe - opracowanie studium wykonalności dla projektu "teleradiologia w Brusach”

   [1] [2] [3] [4]    >   >>
Strona Główna | Aktualności | Nasza Kadra | Cennik Badań Odpłatnych | Kontakt