Aktualności - 2017-03-22 07:39:00
Zapytanie ofertowe

Aktualności - 2017-01-12 11:55:17
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro oraz 50 000 PLN

 

 Zamówienie pn.: „Modyfikacja dotychczas używanego oprogramowania (wdrożenie modułu importu i migracji danych)” dla projektu Uruchomienie platformy e-zdrowia dla mieszkańców gminy Brusy oraz informatyzacja procesów gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony zdrowia działających na terenie gminy Brusy w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Aktualności - 2016-08-18 14:21:08
Projetk edukacyjno- zdrowotny "WYPRZEDŹ CUKKRZYCĘ"- 2016

Wyprzedź Cukrzycę

Aktualności - 2016-08-16 11:26:18
Program szczepiń ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia

Grypa to ostra choroba zakaźna, która może prowadzić do poważnych powikłań,
a nawet zagrozić życiu,zwłaszcza w przypadku osób z grupy ryzyka. Zalicza sie do nich osoby starsze.

Dlatego zapraszamy osoby powyżej 65 roku życia do wzięcia udziału
w profilaktycznym programie szczepień ochronnych przeciw grypie.
Bezpłatnym szczepieniom zostanie poddanych około 100 osób.

Chętni proszeni są o zapisywanie się w Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy
w Brusach ul. Dworcowa 24
tel. 52 33 55 999, 880 798 377
od 01.09.-30.09.2016 r.

Szczepienia obędą się od 03.10. - 30.11.2016 r. w godz. 10.00 - 18.00


 Finansowanie w ramach Programu promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016

Aktualności - 2016-07-05 11:57:04
Pomoc z Unii Europejskiej

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. j. otrzymała pomoc z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój w postaci osoby odbywającej staż w naszej placówce.
www.power.gov.plAktualności - 2016-05-17 13:28:00
Pomoc z Unii Europejskiej

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. j. otrzymała pomoc z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w postaci osoby odbywającej staż w naszej placówce.
www.rpo.pomorskie.eu


Aktualności - 2015-09-08 13:40:12
Program szczepiń ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia

Grypa to ostra choroba zakaźna, która może prowadzić do poważnych powikłań,
a nawet zagrozić życiu,zwłaszcza w przypadku osób z grupy ryzyka. Zalicza sie do nich osoby starsze.

Dlatego zapraszamy osoby powyżej 65 roku życia do wzięcia udziału
w profilaktycznym programie szczepień ochronnych przeciw grypie.
Bezpłatnym szczepieniom zostanie poddanych około 100 osób.

Chętni proszeni są o zapisywanie się w Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy
w Brusach ul. Dworcowa 24
tel. 52 33 55 999, 880 798 377
do 30 listopada 2015 r.   w godz. 10.00 - 18.00


 Finansowanie w ramach Programu promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016

Aktualności - 2015-09-07 11:18:23
Projetk edukacyjno- zdrowotny "WYPRZEDŹ CUKKRZYCĘ"- 2015


wyprzedzic cukrzyce

Aktualności - 2015-08-11 10:44:08
Pomoc z Unii Europejskiej

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. j. otrzymała pomoc z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w postaci dwóch osób odbywających staż w naszej placówce.

Aktualności - 2015-04-14 14:26:30
Ogłoszenie

Informujemy, iż od 16 kwietnia 2015 r. lekarz  med. Katarzyna Markut przyjmować  będzie w naszej Przychodni od poniedziałku do piątku

   [1] [2] [3] [4]    >   >>
Strona Główna | Aktualności | Nasza Kadra | Cennik Badań Odpłatnych | Kontakt